Działalność charytatywna

Prowadzenie biznesu  to nie tylko odpowiedzialność wobec klientów, pracowników i podwykonawców, ale również kształtowanie naszego otoczenia. Jako firma czujemy się szczególne zobowiązani do pomocy potrzebującym. Chętnie wspieramy różnego rodzaju akcje służące naszemu społeczeństwu, czego wyrazem jest zaangażowanie pracowników w wsparcie w projektach takich jak:

AKRO DEVELOPMENT Sp. z o.o. sp. k. Rzeszów, ul. Kard, Karola Wojtyły 31 NIP 8132702192 REGON 690510382